SIA PBP pakalpojumi tirgū ir jauna veida pakalpojumi un tie ir  izstrādāti

  1. pēc grozījumu Imigrācijas likumā spēkā stāšanās 2010.gada 1.jūlijā un pilnveidots atbilstoši jaunajiem kritērijiem termiņa uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanai atbilstoši, ko noteica  jauni grozījumi Imigrācijas likumā, kas stājās spēkā 2014.gada 1.septembrī;
  2. pēc Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma spēkā stāšanās 2013.gada 24.jūlijā.

Pakalpojumi ir konsultāciju un darbību komplekss (produkta ražošanas attīstībai un eksportam), kas ir vērsti uz

  • ārvalstu investoru iesaisti 2 virzienu projektos – vienlaicīgi veicot investīcijas Latvijas kompānijā, kas ražo zaļās tehnoloģijas produktu vai inovatīvu materiālu vai izstrādā inovatīvu tehnoloģiju (piemēram, Green World Group uzņēmumi, Wasserkabel SIA), uz kā pamata Klients var iegūt termiņuzturēšanās atļauju Latvijā, un paralēli  Latvijā ražotu produktu iekļaujot ārvalstīs realizētajos projektos vai iesaistot Latvijas kompāniju kopēju projektu realizācijā ārvalstīs;
  • izmaksu effektīva biznesa investīcijām Latvijā (tai skaitā slēgtos investīciju fondos), uz kā pamata Klients var iegūt termiņuzturēšanās atļauju Latvijā.